Page 6 - Catalogus Bleiswijk 2022-compleet
P. 6

Voorwoord Dogshow Bleiswijk
    Namens het bestuur van de KC Dordrecht en de organisatiecommissie Dogshow
                         e
    Bleiswijk heet ik u van harte welkom bij de 31 Dogshow Bleiswijk. Na in de
    afgelopen 8 jaar een dubbelshow georganiseerd te hebben keren we nu weer
    terug naar een tweedaagse show.
    Min of meer noodgedwongen, want zoals u reeds opgemerkt zult hebben, is de
           e
    hal ongeveer 1/3 kleiner geworden. Hierdoor kunnen we maximaal 18 ringen
    plaatsen in de hal, zodat er voldoende ruimte overblijft voor u als exposant en
    u er als vanouds een gezellig samenzijn met liefhebbers van uw hondras kunt
    hebben.

    Deze verandering neemt niet weg dat u ook dit jaar ons weer in grote getale
    heeft weten te vinden en Dogshow Bleiswijk dit jaar een zeer respectabele
    aantal inschrijvingen heeft mogen ontvangen.
    De vrijwilligers van Dogshow Bleiswijk zullen evenals voorgaande jaren hun
    uiterste best doen om het iedereen, exposant, standhouder of bezoeker, naar
    zijn of haar zin te maken.
    Uiteraard is daar ook uw medewerking bij nodig, respecteer de gele lijnen die
    de looppaden aangeven, gun elkaar de benodigde ruimte om te kunnen zitten
    en volg desgewenst de aanwijzigingen van onze medewerkers op.
    Graag wil ik op deze plaats een woord van dank uitspreken aan de vrijwilligers
    die deze show voor u mogelijk hebben gemaakt. Aan Mariel en Paul Verwiel
    van Jean Peau, die als Partner van Dogshow Bleiswijk hun naam aan onze show
    hebben verbonden en aan de vele standhouders die door hun aanwezigheid
    Dogshow Bleiswijk mede opluisteren..
    Tot slot dank ik u als exposant voor uw inschrijving en wens u en de naar wij
    hopen talrijke bezoekers een hele fijne show en een aangenaam verblijf toe.
    Geert Embregts
    Voorzitter Organisatie Dogshow Bleiswijk.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11