Page 4 - Catalogus Bleiswijk 2022-compleet
P. 4

KYNOLOGENCLUB DORDRECHT E.O.
                  31 Internationale
                   e
                Hondententoonstelling


    Voor alle rassen met toekenning van CAC en CACIB
       Op  : zaterdag   5 november 2022
           zondag    6 november 2022
       In  : het "Plantarium Gebouw" in Hazerswoude.
    PROGRAMMA
    (wijzigingen voorbehouden)
    8.00-11.30 uur: Ontvangst der honden en veterinaire keuringen.
    10.00 uur:   Opening van de tentoonstelling door de voorzitter en
           aanvang van de raskeuringen.
    14.15 uur:   Finale Junior Handling
    15.00 uur:   Begin van de erekeuringen.
    18.00 uur:   Sluiting van de tentoonstelling.

    Vervroegd vertrek van honden die in de erering moeten verschijnen, kan
    ingevolge voorschriften van de Raad van Beheer leiden tot het niet toekennen
    van behaalde resultaten.

    De exposanten worden NIET buiten de ring en/of in de hal gewaarschuwd dat
    zij met hun hond in de ring moeten verschijnen voor de keuringen.
    De KWALIFICATIEPRIJZEN kunnen worden afgehaald bij de infostand op
    vertoon van het keurverslag. De CLUB-PRIJZEN worden in de ring uitgereikt.
    De EREPRIJZEN en de EXTRA PRIJZEN worden in de erering uitgereikt.

    Het is exposanten niet toegestaan in de ruimte tussen de ring en de
    gele afbakeningsstrepen benches, tafels, stoelen e.d. te plaatsen.
    Aanwijzingen van de medewerkers over bezetting van deze ruimte
    dienen terstond te worden opgevolgd

    Werp uw afval e.d. in de daarvoor bestemde en ruimschoots aanwezige
    afvalbakken en laat uw hond op tijd zijn behoeften doen op de aanwezige
    uitlaatplaats.

    Tijdens de show worden door de organisatie foto's gemaakt voor promotionele
    doeleinden. Als er van u een foto is gemaakt, dan kunt u bij de infostand
    aangeven dat u bezwaar heeft tegen publicatie.

           ROKEN IS IN DE HAL NIET TOEGESTAAN
        SMOKING IS PROHIBITED IN THE EXHIBITION HALL
     Als u wilt roken vragen wij dit te doen op de hondenuitlaatplaats buiten.
               Ruimt u zelf de peuken op?
   1   2   3   4   5   6   7   8   9