Jachthond van het jaar per 1-1-2023

Om in aanmerking te komen voor deelname aan “NTC jachthond van het jaar” dient
men te voldoen aan onderstaande regels:
• Om te mogen deelnemen moet de hond de aantekening Sp of een overeenkomstige
buitenlandse aantekening hebben behaald
• De hond moet in het betreffende wedstrijdjaar ten minste 3 aantekeningen hebben
behaald waarvan er 1 mag zijn behaald in het buitenland. Nederlandse aantekeningen
gaan altijd voor buitenlandse aantekeningen. Als er 3 aantekeningen zijn behaald in
Nederland telt er geen buitenlandse aantekening mee.
• Eigenaar/voorjager moet vanaf 1 januari van het betreffende jaar lid zijn van de NTC
• Voor de puntentelling tellen enkel mee de proeven behaald in dat betreffende
wedstrijdjaar
• Voor de puntentelling tellen minimaal 2 proeven mee die in Nederland zijn behaald
onder auspiciën van ORWEJA, of een in het buitenland georganiseerde proef
eveneens onder auspiciën van ORWEJA. Beide in wedstrijdverband. Verder kan
meetellen maximaal 1 buitenlandse proef in wedstrijdverband onder auspiciën van
FCI.
• Een wedstrijdjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer een
wedstrijd wordt uitgesteld naar een volgend jaar dan geldt dit resultaat ook voor dat
volgende jaar.
• Leden die denken in aanmerking te komen voor deelname kunnen hiervoor alle
stukken voor 15 januari indienden bij jachtsecretaris@teckelclub.nl
• Puntenverdeling gaat zoals hieronder beschreven in tabel 1
• Punten kunnen enkel worden behaald in veldwedstrijden in wedstrijdverband welke
open staan voor de teckel, zie tabel 2
• Bij gelijk aantal punten wordt de titel verleend aan de hond die van de gelijk
geëindigde het grootste aantal CACT’s heeft behaald; geeft ook dit geen uitsluitsel
dan wordt de titel verleend aan de hond die het grootste aantal RCACT’s heeft
behaald en zo vervolgens.

Tabel 1

CACT 10 punten
Res CACT  9 punten
U 1 Als eerste geplaatst  8 punten
U 1 Niet als eerste geplaatst  7 punten
ZG 2 Als eerste geplaatst  6 punten
ZG 2 Niet als eerste geplaatst  5 punten
G 3 Als eerste geplaatst  4 punten
G 3 Niet als eerste geplaatst  3 punten

Tabel 2

Zweetspoorproef A
Zweetspoorproef B
Zweetspoorproef C
Zweetspoorproef D
Zweetspoorproef E
Zweetspoorproef F
Bouwproef konijn
Uitsleepproef
Stoeberproef
Veelzijdigheidsproef

Minimale eisen om deel te nemen namens de Nederlandse teckelclub aan
onderstaande proeven
Om te kunnen deelnemen aan internationale proeven georganiseerd door de WUT
moeten combinaties worden aangewezen door bestuur NTC. Aanvraag deelname
kan via jachtsecretaris. De aanmelding geschied door de NTC. Geldende voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn voor deelname aan PoR (Zweet Ohne Richterbegleitung):
– Zweetproef minimaal 1e prijs
– Op een Internationale tentoonstelling minimaal ZG
De zweetproef moet men in de laatste 3 jaar in Nederland behaald hebben
Om te kunnen deelnemen aan internationale proeven georganiseerd door de FCI
moeten combinaties worden aangewezen door bestuur Orweja/FTC. Aanvraag
deelname kan via Orweja/FTC. Geldende voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor deelname aan GPE (Grosser Preis der Erdhunde) zijn:
– Bouwproef
– Zweetproef minimaal een 2e prijs
– Op een Internationale tentoonstelling minimaal een ZG
– Spoorluidproef minimaal 2e prijs
De zweetproef moet men in de laatste 3 jaar in Nederland behaald hebben