Informatie:

Vacature
Vacature

Plaats van samenkomst:
Duivensportzaal ‘De Vriendschap’
Kon. Wilhelminaweg
2802 HZ  Gouda (volg het pad tussen de huisnummers 196 en 206 tegenover Zorgcentrum Korte Akkeren)
Tel.: 0182 – 52 84 34

Aanvang bijeenkomsten: 14:00 uur (tenzij anders vermeld)

Vacature regiocommissaris

Met ingang van 1 januari 2021 zijn we op zoek naar één of twee nieuwe regiocommissarisssen voor Zuid-Holland.
Misschien iets voor u? Zou u, als vrijwilliger, deze leuke uitdaging aan willen gaan en samen met een andere regiocommissaris leuke en spannende activiteiten willen organiseren in deze mooie regio?
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer R. Kamerling via Email

Agenda 2021 regio Zuid-Holland

Voor de komende maanden nog geen activiteit gepland.

Heb je vragen over onze regio-activiteiten?
Neem dan contact op met één van de regio-commissieleden.

Foto’s Regio Zuid-Holland