Informatie:

Vacature
Vacature

Plaats van samenkomst:

Aanvang bijeenkomsten: 

Vacature regiocommissaris

Voor deze regio zijn we op zoek naar vrijwilligers, in de functie van regiocommissielid, die graag activiteiten en/of wandelingen willen organiseren.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer R. Kamerling per email

Agenda 2022 regio Twente

Voor de komende maanden nog geen activiteit gepland.

Heb je vragen over onze regio-activiteiten?
Neem dan contact op met één van de regio-commissieleden.

Foto’s regio Twente