Regio Noord

//Regio Noord
Regio Noord2019-03-19T18:51:13+00:00

Informatie:

A.M.C. Boerma, tel.: 0597 – 41 38 38 b.g.g. 0597 – 41 45 41
E.J. Geertsema, tel.: 06 – 51 15 17 21
Email 

Plaats van samenkomst:
‘Stationskoffiehuis’,
Stationsstraat 14,
9451 AJ Rolde (Dr).
Tel.: 0592 – 24 12 71

Aanvang bijeenkomsten: 14:00 uur (tenzij anders vermeld)

Ringtrainingen

Wij houden de volgende ringtraining: 16 maart, 18 mei en 22 juni.
De aanvang is 10:00 uur in Het Stationskoffiehuis in Rolde.

Agenda 2019 regio Noord

31 maart – Wandeling met stamppotbuffet

Op deze zondag gaan we wwer een wandeling houden met onze honden. We vezamelen om 13:30 uur bij Het Stationskoffiehuis te Rolde. Het is de bedoeling dat we gaan starten om 14:00 uur. Wilt u meewandelen en daarna gezamenlijk met ons mee-eten? Dan dient u zich daarvoor op te geven bij de commissieleden van deze regio. De kosten hiervoor zijn 13,50 euro per persoon.
U kunt dit bedrag overmaken op rekening van E.J. Geertsema, NL87ABNA 0571730574 onder vermelding van stamppotbuffet 2019 regio noord.
Het aanmelden kan uiterlijk tot 26 maart aanstaande.
U kunt ook alleen meewandelen of alleen mee-eten. Voor alleen meewandelen is opgave niet nodig, voor alleen mee-eten natuurlijk wel.

19 mei – Teckelwandeling (in samenwerking met Regio Twente)

Op deze zondag organiseren we, samen met Regio Twente, een wandeling vanaf het start- en eindpunt, Theehuis ‘t Hunebed, Van Helomaweg 47, 7973 JC Darp. Verzamelen vanaf 13:30 uur zodat we om 14:00 uur gezamenlijk kunnen vertrekken. We hopen u hier allemaal te ontmoeten!

23 juni – Teckelrennen

In de maand juni gaan we weer teckelrennen in Hoogersmilde op het campingterrein van de Reeënwissel. We kijken er weer naar uit.

juli en augustus – Zomerstop

Heb je vragen over onze regio-activiteiten?
Neem dan contact op met één van de regio-commissieleden.

foto's Regio Noord