Verjaardagskalender € 6,95

Regio’s

De Nederlandse Teckelclub is onderverdeeld in 8 regio’s. Vrijwel maandelijks worden in de regio’s diverse activiteiten georganiseerd. In principe is elke regiomiddag (u bent niet gebonden aan een regio) voor iedereen vrij toegankelijk. Mochten er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vermeld.

De op deze gezellige en informatie bijeenkomsten aangeboden activiteiten variëren van gezamenlijke wandelingen in fraaie natuurgebieden, lezingen door dierenartsen en bekende kynologen, onderricht in het zelf trimmen en toiletteren van de diverse soorten teckels, rasbesprekingen door erkende teckelkeurmeesters, ringtraining, het vertonen van specifieke films, tot teckelrennen, etc.

Elke regio maakt tweemaandelijks via De Dashond melding van het te bieden programma. U kunt deze informatie ook vinden op de Regioagenda van deze website, zie het menu.
Het gezelligheidsaspect viert hoogtij, daar vele mensen dezelfde hobby delen en er dus snel contact wordt gelegd. Datzelfde geldt voor de teckels, die als roedeldieren graag met hun soortgenoten omgaan.

.