Bezint eer ge begint!

U heeft de Rasbeschrijving gelezen en begrepen dat u een hond koopt met een zeer eigenzinnig karakter. Om de hond evenwichtig op te laten groeien, dient u daar veel liefde, aandacht en tijd aan te besteden.
De beste manier om op verantwoorde wijze een pup aan te schaffen, is de rasvereniging om adressen te vragen. De fokkers van wie de adressen te vinden zijn onder het tabblad Pupinfo, fokken hun pups volgens de voorwaarden van het NTC Fokreglement.
In deze voorwaarden zijn verschillende eisen opgenomen die gelden voor de beide ouderdieren plus de pups.
Deze eisen hebben alles te maken met gezondheid, schoonheid en karakter. Dit dient de koper meer zekerheid te geven t.a.v. een in alle opzichten goed fokproduct
Nadat u via de Pupinfo adressen heeft gekregen, kunt u zelf contact opnemen met de betreffende fokkers. Laat u uitgebreid informeren alvorens tot een aankoop over te gaan. Dit kan zowel voor u, alsmede de fokker, eventuele moeilijkheden voorkomen. Ga ook eens bij andere fokkers kijken en doe wat ervaring op.
Maak echter eerst goede afspraken vooraleer u een bepaalde kennel bezoekt.

I.V.M. BESMETTINGSGEVAAR VOOR DE PUPS, VERZOEKEN WIJ U DRINGEND NOOIT MEERDERE FOKKERS OP 1 DAG TE BEZOEKEN. VIA UW SCHOEISEL EN AANRAKING KUNT U EEN EVENTUELE BESMETTING OVERBRENGEN!

Goed begeleide pups komen direct naar u toe als u het nestje bezoekt. Een jonge pup is spontaan en nieuwsgierig, spelen zijn voornaamste bezigheid.
Natuurlijk hebben pups ook veel slaap nodig en u kunt niet verwachten dat een pup die uit zijn rustuurtje is gehaald, direct monter reageert. Gun het diertje de tijd om goed wakker te worden. Sla met aandacht het kleine grut gade en bedenk dat uw a.s. hondje – als alles naar wens gaat – een flink aantal jaren van uw leven met u zal delen.
U dient de consequenties goed te begrijpen en te aanvaarden.

Wat ontvangt u bij aankoop van een pup?

Het INENTINGSBOEKJE: hierin staat vermeld welke inentingen uw pup van de dierenarts heeft ontvangen. Let goed op, het inentingsboekje wordt uitsluitend door de dierenarts afgegeven. Het invullen van de naam enz. kan wél door de fokker geschieden.

Elke goede fokker zal u voor de eerste 6 maanden alle instructies inzake voeding en opvoeding meegeven.

De STAMBOOM: deze wordt door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland aan de fokker afgegeven. Sommige fokkers geven er de voorkeur aan om de stamboom zelf te brengen. Anderen verzoeken u de stamboom af te halen in gezelschap van uw pup. Weer anderen sturen de stamboom op of organiseren een ‘terugkomdag’ voor het gehele nest, waarbij de stambomen collectief worden uitgereikt.

Het contact houden met de fokker is zeer aan te bevelen. Indien genoemd contact volgens uw mening niet optimaal verloopt, kunt u ten allen tijde de NTC inschakelen, die u zal trachten te adviseren.
Schakel bij eventueel voorkomende ziektes ALTIJD uw dierenarts in en experimenteer niet zelf. Laat u niet van de wijs brengen door buren, vrienden en alle goedwillende mensen om u heen. Tegenstrijdige adviezen scheppen verwarring en er doen nog altijd veel te veel bakerpraatjes de ronde.
Neem bij problemen uitsluitend contact op met uw fokker, de dierenarts of de NTC.

Puppycursus volgen? Uitstekend idee! Zorg er in ieder geval voor dat uw hond de definitieve inenting heeft gehad en neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Kynologenclub. Houdt er rekening mee dat er na afloop van de training een aantal minuten ‘vrij spelen’ kan zijn en dat uw teckelpup – gezien de huidige trend – waarschijnlijk tussen zeer grote honden loopt. Bedenk dat veel honden bij het spelen met de poten slaan en uw kleine pup zeer kwetsbaar is. Indien u ziet dat het spel te ruw toegaat en uw pup gemolesteerd wordt, kunt u het speelkwartiertje beter overslaan om narigheid te voorkomen.

Tenslotte……

De liefde van een hond is de enige ECHTE liefde die men kan kopen! Zorg dat u die liefde waard bent en betoon u in alle opzichten een goede en zorgzame baas. Uw teckel zal u belonen met oneindig veel trouw en aanhankelijkheid!

Het bestuur en/of de vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen met pups die gefokt zijn door haar leden of voor problemen tussen fokker en koper.

De verantwoordelijkheid voor een nest ligt altijd bij de fokker. De koop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper.
Ook ten aanzien van fokkers die zich NTC-fokkers mogen noemen, heeft de vereniging geen andere dan een controlerende (gezondheidseisen en exterieureisen), verwijzende (naar NTC-fokkers ) en een voorlichtende (erfelijke gebreken, advies gebruik koopcontract) taak.

Bij een geschil tussen een pupkoper en een NTC-fokker kan om bemiddeling door het bestuur worden verzocht, maar nimmer zal het bestuur/de vereniging als partij in het geschil kunnen worden betrokken.