Het jubileumboek: Honderd jaar Teckels in Nederland

Honderd jaar teckels in Nederland is in het jaar dat de Nederlandse Teckel Club haar eeuwfeest viert, 2003 verschenen.
Niet eerder werd er een dergelijk omvangrijk en gedetailleerd boek over de dashond in onze taal gepubliceerd. Het is een indrukwekkend samengaan van een gedenk- en handboek geworden, waar letterlijk elke teckelliefhebber zich thuis in kan voelen.
Dat kan ook moeilijk anders, gezien de samenstelling van de redactiecommissie: stuk voor stuk vooraanstaande liefhebbers die zelf een wezenlijk deel uitmaken van de geschiedenis van het ras in ons land.

De lezer kan zich vol overgave onderdompelen in 320 pagina’s groot formaat DASHONDLIEFDE en TECKELPASSIE!

Partner Nederlandse Teckelclub

Algemene teckelinformatie:

Mia Swanenberg
tel: +31 6-30358121.
Bij geen gehoor, spreek een berichtje in en je wordt teruggebeld.
Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 10.00 – 20.00 uur.
Op zondag géén pupinfo

klik hier voor het e-mailadres

Alleen informatie over puppy’s of algemene informatie over teckels.
Alle overige e-mailadressen vindt u bij NTC INFO

Dag van de Hond, 26 mei 2019