Per 01-10-2011 hanteert de NTC het begrip NTC – fokker. Dit betekent o.a. dat er geen andere nesten meer op de site komen, dan van fokkers welke een schriftelijke overeenkomst hebben afgesloten met de Nederlandse Teckelclub. Hiernaast vindt u per variëteit een overzicht met NTC-fokkers waar momenteel een nestje beschikbaar is.

Het bestuur en/of de vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen met pups die gefokt zijn door haar leden of voor problemen tussen fokker en koper.

De verantwoordelijkheid voor een nest ligt altijd bij de fokker. De koop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper.
Ook ten aanzien van fokkers die zich NTC-fokkers mogen noemen, heeft de vereniging geen andere dan een controlerende (gezondheidseisen en exterieureisen), verwijzende (naar NTC-fokkers ) en een voorlichtende (erfelijke gebreken, advies gebruik koopcontract) taak.

Bij een geschil tussen een pupkoper en een NTC-fokker kan om bemiddeling door het bestuur worden verzocht, maar nimmer zal het bestuur/de vereniging als partij in het geschil kunnen worden betrokken.

De aanschaf van een teckelpup is een hele verantwoordelijkheid, waarbij je niet over een nacht ijs moet gaan.
Een hulpmiddel hierin zou de website van de LICG kunnen zijn en dan met name deze pagina, https://www.licg.nl/honden/de-puppy-checklist/
U kunt hier tevens de puppy-checklist downloaden.


•PUPINFORMATIE alle variëteiten en algemene teckelinformatie: aanschafteckel@teckelclub.nl