NTC-Fokkerschap

Vanaf 1 oktober 2011 kent de NTC het NTC-fokkerschap. Hiervoor heeft de ALV op 16 april 2011 groen licht gegeven. Op de BALV van 3 december 2014 is een vernieuwd NTC-fokker reglement aangenomen.

NTC-fokkers hebben zich geconformeerd aan het NTC-fokker reglement. De insteek van dit reglement is kennis van de fokker, goede informatievoorziening, begeleiding en nazorg rondom het fokken van een pup. Natuurlijk is ook voor deze fokkers, net als voor alle leden van de NTC, het VerenigingsFokReglement van de NTC van  kracht.

Hoe kan ik mij opgeven als NTC-fokker?

U kunt zich hiervoor opgeven door het aanmeldingsformulier NTC-fokker in te vullen en na ontvangst per e-mail dubbel uit te printen. Indien dit voor u niet mogelijk is dan kunt u het document opvragen bij het secretariaat. Dit aanmeldingsformulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden gestuurd naar het secretariaat van de NTC. Tegelijk met het aanmeldingsformulier stuurt u ook kopieën van de gevraagde bijlagen mee. Het bestuur controleert verzoeken om erkenning op de eerstvolgende bestuursvergadering en stuurt een bevestiging van erkenning of kan aanvullende informatie vragen.  De nieuwe NTC-fokker ontvangt tevens digitaal het logo NTC-fokker om te gebruiken op een website of anderszins.

Wie kan zich hiervoor opgeven? 

Ieder in Nederland woonachtig lid van de NTC kan NTC-fokker worden, mits hij/zij voldoet aan de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het NTC-fokker reglement en hij/zij bereid is om zich aan het reglement NTC-fokker vastgesteld op 3-12-2014 te conformeren.

Bijdrage NTC- fokker

Zoals vastgelegd in het reglement is conform artikel 4, d een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, vast te stellen door de ALV. De Buitengewone Algemene Ledenvergadering d.d. 3-12-2014 heeft een bijdrage vastgesteld van € 25, - per NTC – fokker. Indien u meer dan 5 nesten per jaar fokt dan is de bijdrage € 50, - per NTC - fokker. Omdat voor veel fokkers van te voren niet bekend is hoeveel nesten er in een jaar gefokt zullen worden, zal de definitieve bijdrage achteraf vastgesteld worden. Dit betekent dat in eerste instantie aan alle NTC – fokkers een bedrag van € 25, - in rekening wordt gebracht en dat in december zal worden bekeken wie meer dan 5 nesten heeft gefokt en alsnog de hogere bijdrage verschuldigd is. Indien u van te voren aan kunt geven dat er meer dan 5 nesten gefokt zullen worden dan kan direct de hogere bijdrage in rekening worden gebracht.

Het entreegeld is vastgesteld op € 25, -

Databank ZooEasy

De NTC beschikt over een databank van ZooEasy. Deze databank is gemaakt en wordt onderhouden door een professionele organisatie. Zij hebben eigen servers, zodat de gegevens niet verloren kunnen gaan. In deze databank zijn inmiddels de gegevens van vele duizenden honden opgenomen en er wordt nog voortdurend gewerkt aan de invoer van nieuwe gegevens. Ieder NTC lid kan hier een leesaccount voor aanvragen, voor NTC-fokkers is dat gratis maar van niet NTC-fokkers zal een bijdrage worden gevraagd van € 10, - per jaar.
In het programma van ZooEasy kunnen eveneens foto’s worden opgeslagen.

Oogonderzoeken

De laatste tijd komen er vragen over de geldigheid van de oogonderzoeken. Een oogonderzoek is twee jaar geldig. Wij vragen, op het moment van de dekking, dat beide ouders een geldig oogonderzoek hebben. Beide ouders moeten vrij zijn van PRA en Cataract en minimaal een van de ouders (maar liefst beide) moet vrij zijn van Distichiasis. Heeft een hond één onderzoek met de aantekening voor Distichiasis, dan blijft deze aantekening altijd staan, ook al zijn de volgende onderzoeken vrij. Als een hond op of na de leeftijd van 7 jaar (84 maanden) nog een geldig oogonderzoek heeft, zonder dat er ooit PRA of Cataract is geconstateerd, dan is deze hond definitief vrij verklaard. Ook wordt er wel eens gevraagd wat te doen met andere oogafwijkingen. Wij bevelen aan om voorzichtig te zijn met andere oogafwijkingen. Deze komen bijna niet voor en er is (nog) niet vastgesteld dat deze afwijkingen erfelijk zijn. Daarom worden ze nu niet meegenomen in het fokreglement. Het bestuur van de NTC bespreekt de resultaten van de oogonderzoeken meerdere keren per jaar en houdt hierin een vinger aan de pols. Mocht er aanleiding voor zijn dan zal het bestuur passende maatregelen voorstellen.