NTC-Fokkers krijgen het bewijs van lidmaatschap in het begin van het nieuwe jaar automatisch toegezonden.
U hoeft hiervoor geen aanvraag in te dienen.

In het verleden ontving ieder lid van de Nederlandse Teckel Club met De Dashond van maart een lidmaatschapskaart. Het drukken en verzenden van deze kaarten kost de vereniging jaarlijks veel geld. De meeste leden doen niets met de lidmaatschapskaart of gooien deze zelfs weg.
Daarom heeft het bestuur besloten om m.i.v. 2010 enkel op aanvraag een bewijs van lidmaatschap toe te sturen. Dit is vooral van belang voor fokkers. Fokkers die geen lid zijn van de betreffende rasvereniging moeten, conform art III.25, namelijk een extra bedrag per nest betalen.
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft besloten dat elke fokker die lid is van een rasvereniging dit vanaf 1 januari 2010 door middel van een bewijs van lidmaatschap dient aan te tonen. Als een fokker dat niet doet of niet kan, dan wordt er alsnog een extra bedrag in rekening gebracht. De chipper van de Raad van Beheer accepteert vanaf 1 januari 2010 alleen nog maar een bewijs van lidmaatschap uitgegeven door de betreffende rasvereniging. LET OP: het bewijs van lidmaatschap wordt op naam van het lid uitgeschreven, dat betekent dat u voor de Raad van Beheer ook de fokker van de honden dient te zijn. Bent u lid maar is uw partner de fokker en geen lid dan brengt de Raad van Beheer u het hogere tarief in rekening. U kunt uw bewijs van lidmaatschap aanvragen via onderstaand online aanvraagformulier.

LET OP: U KUNT ALLEEN EEN BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP AANVRAGEN INDIEN U AL LID BENT. Wilt u zich aanmelden als lid, gebruik dan het formulier “Aanmelden lidmaatschap“.