NTC-Fokkers

De Nederlandse Teckelclub kent NTC-Fokkers.

Deze fokkers garanderen dat zij al hun nesten fokken volgens de regels van het fokreglement en dat dus altijd aan de basisvoorwaarden voor gezondheid en exterieur is voldaan.
De contactgegevens van deze fokkers vind u per variëteit in het menu links.

Zij zijn ook te herkennen aan het logo NTC-Fokker of NTC-Fokker banner:

Jaarlijkse bijdrage NTC – fokker

Zoals vastgelegd in de met de NTC – fokker afgesloten overeenkomst is conform artikel 9 van deel A een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, vast te stellen door de ALV.

De Algemene Leden Vergadering d.d. 16-04-2011 heeft een bijdrage vastgesteld van € 25,– per NTC – fokker, indien men meer dan 5 nesten per jaar fokt dan is de bijdrage € 50,– per NTC – fokker. Omdat voor veel fokkers van te voren niet bekend is hoeveel nesten er in een jaar gefokt zullen worden zal de definitieve bijdrage achteraf vastgesteld worden. Dit betekent aan alle NTC – fokkers, gelijk met de contributie, een bedrag van € 25,– in rekening zal worden gebracht en dat in december zal worden bekeken wie meer dan 5 nesten heeft gefokt en alsnog de hogere bijdrage verschuldigd is. Indien een NTC – fokker wel van te voren aan kan geven dat er meer dan 5 nesten gefokt zullen worden dan zal direct de hogere bijdrage in rekening worden gebracht.

DISCLAIMER NTC FOKKER Bestand

Wij hebben zeer veel zorg besteed aan de juistheid van de gegevens in dit NTC FOKKER bestand.
Ondanks dat zouden er nog onvolkomenheden in kunnen staan, waarvoor wij ons op voorhand verontschuldigen.

Mocht u onvolkomenheden zien, geeft u dit dan per email door aan secretariaat@teckelclub.nl met in het onderwerp een duidelijke verwijzing naar de betreffende vermelding.

Dit bestand wordt gepubliceerd onder voorbehoud en hier kunnen geen andere rechten aan worden ontleend dan vermeld in de overeenkomst NTC Fokker. © NTC.

Het bestuur en/of de vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen met pups die gefokt zijn door haar leden of voor problemen tussen fokker en koper. 

De verantwoordelijkheid voor een nest ligt altijd bij de fokker. De koop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper.
Ook ten aanzien van fokkers die zich NTC-fokkers mogen noemen, heeft de vereniging geen andere dan een controlerende (gezondheidseisen en exterieureisen), verwijzende (naar NTC-fokkers ) en een voorlichtende (erfelijke gebreken, advies gebruik koopcontract) taak.

Bij een geschil tussen een pupkoper en een NTC-fokker kan om bemiddeling door het bestuur worden verzocht, maar nimmer zal het bestuur/de vereniging als partij in het geschil kunnen worden betrokken.

Aanmelden als NTC-Fokker

Klik op onderstaande button voor het aanmeldingsformulier waarmee u zich kunt aanmelden als NTC-Fokker.

Na invullen en verzenden van het formulier ontvangt u binnen enkele ogenblikken een e-mail met een volledig ingevulde overeenkomst. U dient deze dubbel uit te printen en vervolgens beide overeenkomsten te ondertekenen.
Vervolgens stuurt u beide overeenkomsten tezamen met de benodigde bijlagen naar:

Penningmeester NTC:
Mw. A.M.W. Nagel-Endenburg
De Grote Haar 7
1399 HN Muiderberg

Om PDF bestanden te kunnen openen heeft u wel Adobe reader nodig.

*note: alle formulieren en PDF bestanden openen in een nieuw venster. Na het downloaden en/of uitprinten kunt u dat venster dus afsluiten.

Adobe Reader

aanmeldingsformulier NTC-fokker

Partner Nederlandse Teckelclub

Algemene teckelinformatie:

Mia Swanenberg
tel: +31 6-30358121.
Bij geen gehoor, spreek een berichtje in en je wordt teruggebeld.
Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 10.00 – 20.00 uur.
Op zondag géén pupinfo

klik hier voor het e-mailadres

Alleen informatie over puppy’s of algemene informatie over teckels.
Alle overige e-mailadressen vindt u bij NTC INFO

Dag van de Hond, 26 mei 2019