VERJAARDAGSKALENDER

Verjaardagskalender € 6,95

Schenking onderzoek Levershunts

De Nederlandse Teckelclub, heeft in januari 2019 een donatie gedaan aan het onderzoek naar Levershunts.
Voor het volledige verhaal, klikt u boven op de afbeelding. Het stukje over de donatie van de Nederlandse Teckelclub vindt u als u naar beneden scrolt.

Het bestuur van de Nederlandse Teckel Club ondersteund het statement van de Raad van Beheer en van de FCI m.b.t. de situatie in de Oekraïne en heeft namens de Nederlandse Teckel Club een donatie gedaan.
De volledige tekst van dit statement vindt u hier

FOKKERSOVERLEG OP 1 OKTOBER A.S.
De commissie fokbeleid nodigt u van harte uit op het eerste fokkersoverleg in 2022.
Op zaterdag 1 oktober a.s. is dhr. Dick Rutten onze gast en de bijeenkomst zal in het teken staan van de nieuwe FCI standaard nr. 148 (Dashond). Meer informatie leest u hier.

HERPLAATSING
Voor twee korthaar teefjes( moeder en dochter), wordt een goed plekje gezocht. meer ….

FOKGESSCHIKTHEIDSKEURING
De eerstvolgende mogelijkheid tot het deelnemen aan een fokgeschiktheidskeuring, georganiseerd door de Nederlandse Teckel Club, zal ergens in september zijn. Heeft u interesse in deelname aan deze fokgeschiktheidskeuring dan volstaat een mail naar evenementen@teckelclub.nl.
Wanneer de datum bekend is krijg u vanzelf een uitnodiging om in te schrijven.

KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH 26 MEI 2022
Op Hemelvaartdag 26 mei 2022, heeft in De Camp te Woudenberg weer een Kampioenschapsclubmatch plaatsgevonden.

Uitslagen Kampioenschapsclubmatch 2022

KIJK HIER VOOR DE STATISTIEKEN VAN DE KCM 

OVERMETEN
De eerstvolgende mogelijkheid tot overmeten zal ergens in september zijn. Heeft u een Dashond welke over gemeten moet worden, dan kunt u dit kenbaar maken via evenementen@teckelclub.nl. 

MEDEDELING BESTUUR – EINDE DISPENSATIEMAATREGEL MET BETREKKING TOT KWALIFICATIE

In het voorjaar van 2020, toen er door het uitbreken van de coronacrisis tijdelijk geen mogelijkheden waren tot ECVO oogonderzoeken en het behalen van kwalificaties, heeft het bestuur een aantal maatregelen gepubliceerd om dit op te vangen. Ten aanzien van de kwalificatie-eis was dit de volgende maatregel:

‘Het ontbreken van een, in het VFR genoemde noodzakelijke kwalificatie bij ouderdieren, op 16 maart 2020 jonger dan 24 maanden, ten aanzien van het exterieur, zal tot het moment dat er weer een tentoonstelling resp. regioclubmatch kan worden gehouden, niet leiden tot toepassing van het sanctiereglement.

Deze maatregel werd destijds ingesteld voor een aantal maanden maar werd daarna steeds verlengd omdat er geen of nauwelijks shows konden plaatsvinden. De laatste verlenging van de dispensatiemaatregel die is gepubliceerd (zie De Dashond november/december 2021) liep af op 31 maart 2022.

Het bestuur heeft besloten om deze nog een laatste keer te verlengen tot en met 30 juni 2022.

Belangrijke informatie:

  • Honden die geboren zijn na 16 maart 2018 en die gedekt zijn/gedekt hebben vóór 1 juli 2022 vallen nog onder de dispensatie met betrekking tot de kwalificatie.
  • Honden die geboren zijn na 16 maart 2018 en die gedekt zijn/gedekt hebben op of na 1 juli 2022 moeten allemaal weer volledig voldoen aan het VFR.

Ook als ze al een nest hebben gehad waarvoor eerder dispensatie is verleend. Immers, dit betrof een tijdelijke maatregel.

Het bestuur wijst graag op de mogelijkheid om te kwalificeren op de kampioenschapsclubmatch, waarvoor de inschrijving nog open is. Ook is het de intentie om nog voor de zomer een fokgeschiktheidskeuring te organiseren. Daarnaast kunt u op de website van de Raad van Beheer een showagenda vinden met de meest actuele informatie.

Het bestuur

De DASHOND, maart & april 2022 nu online.
De laatst uitgegeven editie van de Dashond staat online.
Deze digitale Dashond is hier te vinden, u dient hiervoor echter wel ingelogd te zijn met uw leden- of NTC-Fokkersaccount.

REGISTRATIEPLICHT FOKKERS BIJ OVERHEID PER 1 NOVEMBER 2021
Informatie over de nieuwe regeling, de procedure en de koppeling met Databank Honden
In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt. Vanaf 1 november 2021 komen hier regels bij. De volledige tekst vindt u hier…..

WEET WAT U MOET REGELEN ALS U EEN HOND KOOPT
Klik hier voor de link naar de infographic.

WUT COMMENTARIES
Op de ledenpagina vindt u een uitleg van de FCI Rasstandaard voor Dashonden, uit gegeven door de WUT. Het is Engelstalig maar niettemin, zeker gezien de vele foto’s en tekeningen, de moeite waard. U vindt dit boekwerk via deze link. Let op, alleen beschikbaar voor leden met een inlogaccount.

DE DASHOND
Wist u dat De Dashond ook online te lezen is. Wilt u deze een keer online bekijken dan vindt u de laatst uitgegeven Dashonden hier. Overigens is de online Dashond, alleen beschikbaar voor leden.

FOKKERSOVERLEG 2021
Zoals u allemaal hebt kunnen lezen, hebben wij in het voorjaar het fokkersoverleg moeten annuleren. Nu de omstandigheden met betrekking tot het coronavirus zorgelijker worden, durven wij het niet aan om dit jaar nog een nieuwe datum vast te leggen.

Uiteraard is het sanctiebeleid voor het niet bijwonen van een fokkersoverleg door NTC-Fokkers dit jaar niet van toepassing.

Clubblad de Dashond nu ook digitaal
Met ingang van het gecombineerd augustus / september nummer 2019 van de Dashond is deze ook te lezen op de website van de Nederlandse Teckel Club. De digitale Dashond is hier te vinden, u dient hiervoor echter wel ingelogd te zijn met uw leden- of NTC-Fokkersaccount. Bent u lid maar heeft u nog geen leden account, vraag deze dan aan via dit formulier

Nieuwe website online.
Vanaf maandagavond 11 maart 2019 is de nieuwe website van de Nederlandse Teckelclub online gegaan. Ongetwijfeld zullen er hier en daar wat schoonheidsfoutjes staan of nog wat tekst ontbreken. Deze worden z.s.m. opgelost of aangevuld. We gaan ook op zoek naar een beter zoekprogramma, De huidige gaat niet tot in detail. Dit is vooral te merken bij de showverslagen op de ledenpagina, deze is alleen toegankelijk voor leden.
Voor leden is een aanvraagformulier beschikbaar, u vindt dit formulier hier.

Partner Nederlandse Teckelclub

Algemene teckelinformatie:

Mia Swanenberg
tel: +31 (168) 452451
Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 10.00 – 20.00 uur.
Op zondag géén pupinfo

klik hier voor het e-mailadres

Alleen informatie over puppy’s of algemene informatie over teckels.
Alle overige e-mailadressen vindt u bij NTC INFO

Dag van de Hond, 26 mei 2019