Hieronder vindt u de link naar de agenda en de pagina van de ALV 2020

De ALV vindt plaats op zaterdag
19 september 2020 in Woudenberg.

Teckelagenda 2020
nog maar enkele op voorraad

Schenking onderzoek Levershunts

De Nederlandse Teckelclub, heeft in januari 2019 een donatie gedaan aan het onderzoek naar Levershunts.
Voor het volledige verhaal, klikt u boven op de afbeelding. Het stukje over de donatie van de Nederlandse Teckelclub vindt u als u naar beneden scrolt.

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

BELANGRIJKE MEDEDELING!
Het bestuur heeft een nieuwe datum voor de ALV vastgesteld. Deze ALV zal op 19 september 2020, aanvang 14:00 uur, worden gehouden bij Schimmel, Stationsweg Oost 243 te Woudenberg.
De door de Nederlandse overheid opgestelde basisregels m.b.t. corona zullen in acht worden genomen.
In deze De Dashond treft u een nieuwe agenda aan alsmede de tekst van het bestuursvoorstel dat aan de agenda is toegevoegd. Alle stukken zijn ook te vinden op de website.
Gezien de huidige richtlijnen dient u zich vooraf via de website aan te melden voor deze vergadering en kunnen wij helaas geen niet- NTC leden ontvangen. Komt u samen met een huisgenoot/(gezins)lid dan kunt u dat in de aanmelding aangeven. De huisgenoot/(gezins)lid dient zich ook aan te melden. Wij kunnen er dan voor zorgen dat u naast elkaar kunt zitten zonder de 1,5 meter afstand. Meer informatie en het aanmeldingsformulier vindt u hier.

CONCEPTVOORSTELLEN RAAD van BEHEER
Vanwege het niet doorgaan van de informatieavonden van de Raad van Beheer, is aan de rasverenigingen verzocht om deze middels een link te publiceren en daarmee voor iedereen toegankelijk te maken. Via deze link bereikt u rechtstreeks de pagina van de Raad van Beheer met alle voorstellen, bestaande uit een videopresentatie, de handout en het conceptvoorstel.
Mocht u vragen hebben over deze presentatie(s), dan verzoeken wij u deze vóór 30 juli 2020, kenbaar te maken aan het secretariaat van de Nederlandse Teckel Club. Hier worden de vragen gebundeld en doorgezonden naar de Raad van Beheer.
De pagina van de Raad van Beheer vindt u hier.

AANKEURINGEN
Tijdens de bestuursvergadering op 21 juli, wordt de aankeuring van 20 juni geëvalueerd. Afhankelijk van de bevinding wordt dan besloten of en wanneer er op korte termijn een volgende aankeuring plaatsvindt.

Fokken en ontbreken van geldig ECVO onderzoek en kwalificatie tijdens corona crisis
Momenteel is het weer mogelijk om een ECVO onderzoek uit te laten voeren. Hierdoor ziet het bestuur geen noodzaak om voor het ontbreken van een geldig ECVO onderzoek, vanaf 16 juni 2020 nog langer dispensatie te verlenen. Wat betreft het ontbreken van een kwalificatie blijft dat er geen sanctiepunten worden toegekend zolang er niet regulier geshowd kan worden. Dit geldt voor 2020.
Uiteraard stimuleren wij onze leden om gebruik te maken van de gelegenheid tot aankeuren van hun ongekwalificeerde honden. Zie de informatie over de procedure aankeuringen.

Annulering alle NTC activiteiten.
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda stonden tot 1 september 2020 te annuleren.  Zij adviseren alle aangesloten verenigingen dringend dit beleid ook over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten vergaderingen, keuringen, trainingen, lezingen en dergelijke door uw vereniging of organisatie georganiseerd in deze periode.
Het bestuur van de Nederlandse Teckel Club heeft uiteraard besloten om dit beleid te volgen en heeft tot 1 september 2020 alle activiteiten geannuleerd.
Houdt voor verdere informatie  de sociale media van de Nederlandse teckelclub (www.teckelclub.nl en Facebookpagina) de komende tijd goed in de gaten. Wij informeren u tijdig over eventuele aanpassingen en/of veranderingen.

Clubblad de Dashond nu ook digitaal
Met ingang van het gecombineerd augustus / september nummer 2019 van de Dashond is deze ook te lezen op de website van de Nederlandse Teckel Club. De digitale Dashond is hier te vinden, u dient hiervoor echter wel ingelogd te zijn met uw leden- of NTC-Fokkersaccount. Bent u lid maar heeft u nog geen leden account, vraag deze dan aan via dit formulier

Kampioenschapsclubmatch, 30 mei 2019
Alle uitslagen van de Kampioenschapsclubmatch vindt u hier

Nieuwe website online.
Vanaf maandagavond 11 maart 2019 is de nieuwe website van de Nederlandse Teckelclub online gegaan. Ongetwijfeld zullen er hier en daar wat schoonheidsfoutjes staan of nog wat tekst ontbreken. Deze worden z.s.m. opgelost of aangevuld. We gaan ook op zoek naar een beter zoekprogramma, De huidige gaat niet tot in detail. Dit is vooral te merken bij de showverslagen op de ledenpagina.
Op Facebook staat te lezen dat men kan inloggen. Dit is nog niet voor iedereen mogelijk. Alle NTC-Fokkers hebben inmiddels het account  toegezonden gekregen. Voor leden is een aanvraagformulier beschikbaar, u vindt dit formulier hier.

Partner Nederlandse Teckelclub

Algemene teckelinformatie:

Mia Swanenberg
tel: +31 (168) 452451
Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 10.00 – 20.00 uur.
Op zondag géén pupinfo

klik hier voor het e-mailadres

Dag van de Hond, 26 mei 2019