Hieronder vindt u de link naar de conceptnotulen ALV 2020

HELAAS IS DE ALV GEANNULEERD EN VERPLAATST NAAR 11 SEPTEMBER 2021.

De volledige agenda en verslagen van de commissies vindt u op ALV2021

Teckelkalender 2021 nog enkele verkrijgbaar

Teckelkalender 2021 – € 6,95

Schenking onderzoek Levershunts

De Nederlandse Teckelclub, heeft in januari 2019 een donatie gedaan aan het onderzoek naar Levershunts.
Voor het volledige verhaal, klikt u boven op de afbeelding. Het stukje over de donatie van de Nederlandse Teckelclub vindt u als u naar beneden scrolt.

HERPLAATSER
Voor een black & tan reu van 6,5 jaar en een ruwhaar teckeltje van 11 jaar wordt een nieuw baasje gezocht…..lees verder

SCHOT en WATERTEST
21 augustus – Schot en watertest te Leuth. Inschrijven op Orweja.nl

OVERMETEN
Op zaterdag 7 augustus bestaat tijdens de Kampioenschapsclubmatch de eerstvolgende mogelijkheid tot overmeten van uw dashond.
HELAAS IS AANMELDEN VOOR OVERMETEN TOT NADER ORDER NIET MOGELIJK. DE MOGELIJKHEID BESTAAT DAT TOEGANG TOT DE LOCATIE ALLEEN MOGELIJK IS VOOR DEELNEMERS AAN DE DIVERSE KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCHES OF TENTOONSTELLING VAN DE PINKSTERSHOW.

Aanmelden voor overmeten is alleen mogelijk via onderstaande button

Enkele dagen voor de overmeting ontvangt u de uitnodiging met het tijdstip van overmeten in uw mailbox.
Inschrijving sluit onherroepelijk 31 juli 2021.

De DASHOND 
De laatst uitgegeven editie van de Dashond staat online.
Deze digitale Dashond is hier te vinden, u dient hiervoor echter wel ingelogd te zijn met uw leden- of NTC-Fokkersaccount.

WUT COMMENTARIES
Op de ledenpagina vindt u een uitleg van de FCI Rasstandaard voor Dashonden, uit gegeven door de WUT. Het is Engelstalig maar niettemin, zeker gezien de vele foto’s en tekeningen, de moeite waard. U vindt dit boekwerk via deze link. Let op, alleen beschikbaar voor leden met een inlogaccount.

TIJDELIJK FOKKEN ZONDER KWALIFICATIE

In het voorjaar van 2020, toen er door het uitbreken van de coronacrisis tijdelijk geen mogelijkheden waren tot ECVO oogonderzoeken en het behalen van kwalificaties, heeft het bestuur een aantal maatregelen gepubliceerd om dit op te vangen. Ten aanzien van de kwalificatie-eis was dit de volgende maatregel:

‘Het ontbreken van een, in het VFR genoemde noodzakelijke kwalificatie bij ouderdieren, op 16 maart 2020 jonger dan 24 maanden, ten aanzien van het exterieur, zal, tot het moment dat er weer een tentoonstelling resp. regioclubmatch kan worden gehouden, niet leiden tot toepassing van het sanctiereglement.’

Op dat moment ging iedereen er nog van uit dat het een kwestie van tijd was dat er weer shows mogelijk waren. Helaas bleek dit uiteindelijk niet het geval te zijn waarop het bestuur heeft besloten om te starten met aankeuringen en tegelijkertijd de dispensatie voor het fokken zonder kwalificatie, zie boven, tot 31 december 2020 aan te houden.

Nu er ook in de komende maanden geen shows zullen worden georganiseerd, heeft het bestuur besloten om de datum 31 december 2020 te verlengen naar 1 april 2021. Respectievelijk tot 1 oktober 2021. Tijdens de bestuursvergadering van 13 juli 2021, is besloten om deze dispensatie te verlengen tot 1 december 2021.

Daarnaast zullen er, zodra dit weer mogelijk is, aankeuringen worden georganiseerd.

Let op: bovenstaande tijdelijke maatregel geldt alleen voor honden die geboren zijn na 16 maart 2018 en op het moment van de dekking gedekt zijn/gedekt hebben vóór of op 31 december 2021.
Immers, tot 16 maart 2020 was het gewoon mogelijk om honden te kwalificeren op shows.

Het bestuur

BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP
NTC-Fokkers krijgen het bewijs van lidmaatschap begin 2021 automatisch toegezonden.
U hoeft hiervoor geen aanvraag in te dienen.

DE DASHOND
Wist u dat De Dashond ook online te lezen is. Wilt u deze een keer online bekijken dan vindt u de laatst uitgegeven Dashonden hier. Overigens is de online Dashond, alleen beschikbaar voor leden.

FOKKERSOVERLEG 2020
Zoals u allemaal hebt kunnen lezen, hebben wij in het voorjaar het fokkersoverleg moeten annuleren. Nu de omstandigheden met betrekking tot het coronavirus zorgelijker worden, durven wij het niet aan om dit jaar nog een nieuwe datum vast te leggen.

Uiteraard is het sanctiebeleid voor het niet bijwonen van een fokkersoverleg door NTC-Fokkers dit jaar niet van toepassing.

AANKEURING
Vanwege de recente ontwikkelingen gaat de organisatie van de geplande aankeuring in november niet door. Deze was verzet naar januari, echter gezien dat de lockdown met 2 tot 3 weken wordt verlengd, zal dit nu als de situatie het toelaat in de 2e helft van  februari plaatsvinden. Locatie is nog niet bekend.

NTC activiteiten tijdens covid-19
Momenteel zijn binnen de NTC vanwege COVID-19 weer alle activiteiten stilgezet.
Houdt voor verdere informatie  de sociale media van de Nederlandse teckelclub (www.teckelclub.nl en Facebookpagina) de komende tijd goed in de gaten. Wij informeren u tijdig over eventuele aanpassingen en/of veranderingen.

Clubblad de Dashond nu ook digitaal
Met ingang van het gecombineerd augustus / september nummer 2019 van de Dashond is deze ook te lezen op de website van de Nederlandse Teckel Club. De digitale Dashond is hier te vinden, u dient hiervoor echter wel ingelogd te zijn met uw leden- of NTC-Fokkersaccount. Bent u lid maar heeft u nog geen leden account, vraag deze dan aan via dit formulier

Kampioenschapsclubmatch, 30 mei 2019
Alle uitslagen van de Kampioenschapsclubmatch vindt u hier

Nieuwe website online.
Vanaf maandagavond 11 maart 2019 is de nieuwe website van de Nederlandse Teckelclub online gegaan. Ongetwijfeld zullen er hier en daar wat schoonheidsfoutjes staan of nog wat tekst ontbreken. Deze worden z.s.m. opgelost of aangevuld. We gaan ook op zoek naar een beter zoekprogramma, De huidige gaat niet tot in detail. Dit is vooral te merken bij de showverslagen op de ledenpagina, deze is alleen toegankelijk voor leden.
Voor leden is een aanvraagformulier beschikbaar, u vindt dit formulier hier.

Partner Nederlandse Teckelclub

Algemene teckelinformatie:

Mia Swanenberg
tel: +31 (168) 452451
Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 10.00 – 20.00 uur.
Op zondag géén pupinfo

klik hier voor het e-mailadres

Dag van de Hond, 26 mei 2019