Wijziging jachtreglement

//Wijziging jachtreglement
Wijziging jachtreglement2018-11-27T21:16:28+00:00

De Commissie Jacht heeft besloten, op advies van het FTC, om m.i.v. het najaar 2015 te verplichten bij deelname aan nationale en internationale kampioenschapveldwedstrijden voor aanvang van de wedstrijd het werkboekje van de deelnemende hond in te leveren. Dit besluit is goedgekeurd door de JWR in haar vergadering van 9 juni 2015.

Toegevoegd wordt in het algemeen deel van het AVR: Artikel V.5

Eigenaren van honden die deelnemen aan een kampioenschapsveldwedstrijd volgens alle wedstrijdvormen, geregeld in de diverse supplementen, zijn verplicht vooraf het werkboekje van de betreffende hond in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat om daarin alle resultaten te laten vermelden.

Praktisch In het werkboekje dienen alle resultaten, dus niet alleen de kwalificaties, te worden vermeld. Deelnemers vullen, alvorens het werkboekje in te leveren op het wedstrijdsecretariaat, dit zoveel mogelijk zelf in. Na de wedstrijd wordt dit aangevuld met het resultaat en de handtekening van de keurmeester.

Het Orweja werkboekje is te verkrijgen door € 5,00 over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0435597507 op naam van Commissie Jachthonden. Vergeet niet uw adres bij de overschrijving te vermelden! Het werkboekje wordt u dan zo spoedig mogelijk toegezonden.

Ook kan uiteraard het rashondenlogboek aangeschaft via de Raad van Beheer hiervoor worden gebruikt.