Foto’s Jachtproeven

Actuele wedstrijden op www.orweja.nl

FCI Europa Pokal 2019

De FCI Europa Pokal zal in 2019 gehouden worden op 30, 31 augustus en 1 september in Italië. Het betreft een VollGebrauchsPrufung VGP voor Teckels. Aanmelding en afvaardiging verloopt via ORWEJA. Houd dus de site www.orweja.nl in de gaten voor publicatie. Sluitingsdatum is 15 juli a.s

31 augustus – Zweetspoorproef E te Hoogerheide

5 oktober – Luid op spoor in Giesbeek


Je kunt je alleen inschrijven als het vrij gegeven is door Orweja.
Voor actuele informatie zie www.orweja.nl
De proeven zijn altijd onder voorbehoud ivm beschikbaarheid terreinen

Workshops

Workshops zijn bedoeld voor mensen die geen ervaring hebben in het jagen met teckels dus mensen die beginnen met jagen met teckels
Aan bod komen diverse jachtvormen.
Hiervoor kunt u zich aanmelden via het jachtsecretariaat.
Hou de site van de teckelclub en de Orweja in de gaten voor de meest actuele activiteiten van de jachtcommissie.

Voor vragen mail gerust naar jachtsecretaris@teckelclub.nl

Met vriendelijke groet,

Jachtsecretariaat Nederlandse Teckelclub
Mark van Eekert
Boscheind 57
5575 AA Luyksgestel

Tel: 0497-383448 / 06-55794182
e-mail: jachtsecretaris@teckelclub.nl


Honden moeten voor deelname aan de proeven schotvast zijn.
De schottest vooraf is niet altijd mogelijk.