De gezondheidsuitslagen zijn op te vragen bij de bestuursverantwoordelijke Fokbeleid van de Nederlandse Teckelclub (NTC).

U kunt dit doen door, bij voorkeur per e-mail, contact te zoeken met dhr. J. Roberts.
Meerkamp 7
6093 BZ Heythuysen
Tel.: (0475) 493926
Email: Fokbeleid

Indien u lid bent van de Nederlandse Teckelclub en een ledenaccount heeft,
dan kunt u de gegevens hier vinden.
Heeft u (nog) geen ledenaccount dan kunt u dat aanvragen via: Aanvragen account ledenpagina