Dekaangifte:

Binnen drie weken (21 dagen) na de dekking stuurt de fokker een dekaangifte formulier in. Dit formulier is te downloaden van de site van de Raad onder de knop “Inschrijvingen, aanvragen & bestellingen”, maar u kunt het ook hier downloaden als PDF bestand.
Op het formulier worden de gegevens van de teef en de reu ingevuld en de gegevens van hun eigenaren. Beide eigenaren ondertekenen de aangifte. Na ontvangst van de dekaangifte stuurt de Raad van Beheer de fokker:

1. een bevestiging van de dekaangifte met de gegevens zoals die bij de Raad van Beheer over de twee ouderdieren en de eigenaar/fokker bekend zijn. Op de achterkant van de bevestiging bevinden zich de afstammingsgegevens en eventueel behaalde titels.

2. Een gedeeltelijk ingevuld geboorteaangifte formulier.

De gestuurde gegevens kan de fokker controleren. Eventuele correcties en/of aanvullingen kunnen naar de Raad gestuurd worden.

Geboorteaangifte:

De fokker zorgt ervoor dat het geboorteformulier binnen 10 dagen na de geboorte door de Raad ontvangen is.
De namen(!), het geslacht, de geboortedatum en het aantal pups worden ingevuld.
LET OP: het geboorteaangifteformulier dient binnen 10 dagen door ons ontvangen te zijn. Latere ontvangst betekent extra administratiekosten.
Acceptgiro: Na ontvangst van de geboorteaangifte stuurt de Raad van Beheer de fokker een acceptgiro. Ook hier worden alle bekende gegevens weer meegestuurd en kan de fokker de Raad van Beheer verzoeken om gegevens aan te vullen en/of te corrigeren.

Chippen:

Na betaling zal de chipper, in overleg met de fokker, tussen 5 en 8 weken na de geboorte komen chippen. Deze termijn is een streef termijn. Door omstandigheden kan hiervan afgeweken worden. De chipper neemt het gedeeltelijk ingevulde aanvraagformulier stambomen mee. Dat formulier wordt volledig ingevuld (o.a. chipnummers, kleuren, eventuele variëteit) en wordt door de fokker ondertekend.

LET OP: Pas op dit moment worden de eerder doorgegeven namen aan een specifieke pup gekoppeld! De chipper controleert nogmaals alle gegevens en neemt het ingevulde aanvraagformulier mee naar de Raad van Beheer. De gegevens worden verwerkt en de stambomen worden naar de fokker gestuurd (ca. 8 – 12 weken na de geboorte).

Nieuw! Registratiebewijs: Vermelding eigenaar op stamboom.
Op de stamboom zal geen naam van de eigenaar meer geprint worden. In plaats daarvan zal er een registratiebewijs komen. Op dit registratiebewijs staan de gegevens van de hond en de gegevens van de huidige eigenaar.
Verder is er ruimte voor het invullen van een eventuele nieuwe eigenaar. Eigendomsoverdracht: Bij het overdragen van het eigendom van de hond worden de gegevens van de nieuwe eigenaar ingevuld op het registratiebewijs. Vervolgens ondertekenen zowel de nieuwe als de oude eigenaar het bewijs dat daarna naar de Raad van Beheer gestuurd wordt.
De nieuwe eigenaar ontvangt een nieuw registratiebewijs van de Raad van Beheer met daarop zijn eigen naam geprint.

Eigendomsoverdracht van fokker naar koper..
De eerste herregistratie, van fokker naar koper, zal gratis zijn. De verantwoording voor deze herregistratie ligt bij de fokker. De fokker ontvangt bij het chippen een “aanvraagformulier registratiebewijs”. Deze aanvraagformulieren, waarop de op dat moment bekende gegevens van de betreffende pups staan vermeld, worden door de chipper bij de fokker achtergelaten. Als eigenaar staat op deze aanvraagformulieren de fokker van het nest vermeld. Deze aanvraagformulieren zijn na datum van uitgifte slechts 6 maanden geldig. De fokker is verplicht elk aanvraagformulier (ook van de honden die hij zelf houdt) binnen deze termijn om te zetten in een definitief registratiebewijs.

Let op! De eerste registratie is gratis. Dit geldt dus alleen voor de eerste wisseling van “aanvraagformulier registratiebewijs” naar het eerste “registratiebewijs”! Als u dus als fokker de hond(en) eerst allemaal op uw naam laat registreren via het opsturen van het “aanvraagformulier registratiebewijs” dan is dat eerste gratis (her)registratie.
Als u vervolgens via het registratiebewijs de puppen om laat zetten op naam van de pupkopers, dan is dat de tweede herregistratie en dienen de pupkopers hiervoor te betalen. U dient dus te wachten met het opsturen van het “aanvraagformulier registratiebewijs” totdat de pupkoper bekend is. Dit dient u wel binnen 6 maanden te doen!

Voordelen:
* Bij eigendomsoverdracht hoeft de stamboom niet naar het bureau van de Raad te worden gestuurd.
* De stamboom kan 8 tot 12 weken na de geboorte aan de nieuwe eigenaar worden gegeven.
* De fokker hoeft niet te wachten met de stamboomaanvraag tot alle nieuwe eigenaren bekend zijn.
* De prijs van een herregistratie is gedaald met 40%.

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
Emmalaan 16 – 18
1075 AV AMSTERDAM
Telefoon 020 – 664 44 71
Email: Raad van Beheer