Mocht uw pup te groot of te klein zijn uitgegroeid voor de maat die op zijn/haar stamboom staat, dan bestaat de mogelijkheid om de teckel te laten overmeten naar de maat waar hij/zij wel in past.
Zie voor de maten de volgende link: Rasbeschrijving van de Teckel.
Door twee Nederlandse keurmeesters, die het rasexamen voor Dashonden met goed gevolg hebben afgelegd, wordt de over te meten Teckel gemeten en als zij akkoord zijn met de aangevraagde maat, wordt de Raad van Beheer op de hoogte gesteld van deze bevinding en zal deze zorg dragen voor een nieuwe aangepaste stamboom.

De procedure:

* Er wordt op basis van de regels van de Raad van Beheer overgemeten.
* U stuurt een aanvraag voor het overmeten van uw teckel op naar de:
Raad van Beheer op Kynologisch gebied,
Postbus 75901,
1070 AX Amsterdam,
vergezeld van (een kopie van) de stamboom en het eigendomsbewijs.
* Na enige tijd ontvangt u van het secretariaat van de Nederlandse Teckel Club een uitnodiging om naar een NTC-bijeenkomst te komen met uw teckel alwaar de overmeting zal plaatsvinden.
Als u de originele stamboom en/of het eigendomsbewijs nog niet meegestuurd hebt met de aanvraag, zal u voorgesteld worden om de stamboom en het eigendomsbewijs mee te brengen naar de overmeting. Maar u kunt er ook voor kiezen om de stamboom en het eigendomsbewijs zelf op te sturen naar de Raad van Beheer.
* De NTC stuurt het overmeetresultaat met de eventueel ingeleverde stamboom en het eigendomsbewijs op naar de Raad van Beheer, die verder voor de nieuwe stamboom zorgdraagt.
* De kosten van het overmeten zijn door de NTC vastgesteld op € 20,- per hond.
* Voor het omschrijven van de stamboom brengt de Raad van Beheer de door haar vastgestelde prijs in rekening.

Let op: eenmaal overgemeten staat deze maat vast en kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Eventueel reeds behaalde kampioenschappunten (CAC ‘s), zullen door de overmeting niet meer meetellen voor het kampioenschap in de nieuwe maat. Reeds behaalde titels (Winner, Winster, Jeugdwinster, Jeugdwinner, Clubwinner) komen ook te vervallen.

Vaste overmeet-bijeenkomsten zijn:
* de kampioenschapsclubmatch van de NTC
* de puppy- en jonge hondendag van de NTC
* de regionale clubmatch van de NTC
Zo nodig wordt er op een regiobijeenkomst een overmeting georganiseerd indien er een teckelbespreking plaatsvindt en er minimaal 10 over te meten teckels daarvoor zijn aangemeld.

HET OVERMETEN GELDT SLECHTS VOOR DE VERANDERING IN GROOTTE. HET IS NIET MOGELIJK OM NAAR EEN ANDERE HAARVARIËTEIT AAN TE LATEN KEUREN.