Puntentelling: volgens staffeling.
Start: in het jaar van overtreding/constatering tijdens controle

Geldigheid punten: punten blijven 3 jaar staan

Ingangsdatum: 1 juli 2017

Verenigingsfokreglement (VFR) overtredingen

Geen kwalificatie teef t.t. van de dekking = 1 punt
Geen kwalificatie reu t.t. van de dekking = 1 punt
Geen geldig ECVO onderzoek teef t.t. van de dekking = 2 punten
Geen geldig ECVO onderzoek reu t.t. van de dekking = 2 punten

Reu/teef klinisch  lijder Cataract = 15 punten (= Berisping)
Reu/teef klinisch lijder PRA = 15 punten (= Berisping)

Distichiasis x Distichiasis = 3 punten

Teef Distichiasis x reu zonder geldig ECVO of Buitenlandse reu zonder geldig ECVO = 3 punten

Overtreding van het VFR in verband met de leeftijd van de teef bij de dekking = 2 punten
(van toepassing op nesten die geboren zijn uit teven die na 19 juni 2020 (datum publicatie Dashond)
zijn gedekt.

NTC fokkerreglement overtredingen

Geen fokkersoverleg bezocht door NTC-Fokker (per jaar) = 2 punten
Bijhouden van overtredingen met bijbehorende strafpunten gebeurt door leden fokkerijcommissie tijdens controles, zoals dit nu ook wordt gedaan.

Zodra het aantal punten voor een officiële waarschuwing is bereikt, zal het bestuur worden ingelicht.
Vanuit het bestuur wordt het sanctiebeleid uitgevoerd.

CONSEQUENTIES SANCTIEBELEID

Voor alle leden en met extra consequenties voor NTC-Fokkers:

– 6 punten:  Officiële Waarschuwing.
Dit houdt in dat bij het fokken van 1 nest zonder kwalificaties en oogonderzoeken er een officiële waarschuwing volgt.

– 15 punten: Berisping en (in het geval de fokker een NTC-Fokker is) 1 jaar geen NTC Fokker.
Puntenvermelding in Dashond/en website met vermelding van redenen en de naam van de eigenaar van de hond.

– 20 punten: Schorsing lidmaatschap voor 1 jaar en ( in het geval de fokker een NTC-Fokker is) definitief einde NTC-Fokkerschap.

Beroep tegen een sanctiebesluit van het bestuur kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit worden aangetekend bij de geschillencommissie van de NTC, welke binnen drie maanden een bindende uitspraak zal doen.