OOGONDERZOEKEN
 
We krijgen tegenwoordig niet alle resultaten van de verrichtte oogonderzoeken terug via de Raad van Beheer.
De reden hiervoor is niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk worden ze niet doorgestuurd naar de rasvereniging als de handtekening op het formulier niet de handtekening is van de eigenaar.
Als teckelclub willen wij graag een compleet beeld hebben van de verrichtte oogonderzoeken. Heeft u het idee dat het oogonderzoek van uw hond niet bij de NTC terecht komt, dan kunt u altijd zelf een kopie van het oogonderzoek naar ons opsturen. In het verleden hebben wij ook verschillende malen gepubliceerd hoe men dient om te gaan met positieve oogonderzoeken.
Na enkele vragen hierover nog een keer de uitleg. Voor vragen of uitleg kunt u ook terecht bij ondergetekende.

PRA
Als een hond positief is getest voor PRA dan mag met deze hond niet (meer) gefokt worden. Tevens zijn de beide ouders ook drager en ook hiermee mag niet meer gefokt worden. Van de broers en zusters van de lijder is maar 25% vrij van PRA, 50% is drager en 25% is lijder.
Het moge dus duidelijk zijn dat fokken met deze honden ook risico’s met zich meedraagt. Wij raden een ieder dan ook aan om zeer goed te overwegen of men wel of niet zal fokken met de (half)broers en (half)zusters van een PRA-lijder.

Cataract
De vererving van Cataract ligt niet zo duidelijk als de vererving van PRA. Hiervoor geldt de volgende regel. Met een lijder mag men niet (meer) fokken. Het is van de ouders en broers en zussen niet duidelijk hoe deze erfelijk belast zijn.
Wij geven wel het advies dan ook om voorzichtig te zijn met het fokken met ouders, broers en zussen van een Cataract-lijder.

Distichiasis.
Deze afwijking kan erg vervelende gevolgen hebben voor de lijders, maar het komt ook voor dat de hond er bijna geen last van heeft. De vererving ligt ook erg onduidelijk. Er mag wel met een Distichiasis-lijder gefokt worden, mits de partner maar geen lijder is. Hier geldt wel de regel, dat als een hond eenmaal positief getest is op Distichiasis, dan blijft deze hond altijd positief. Dit geldt ook als bij een later onderzoek blijkt dat de hond dan geen Distichiasis vertoont.

Jos Roberts (commissie fokbeleid)

Partner Nederlandse Teckelclub

Algemene teckelinformatie:

Mia Swanenberg
tel: +31 6-30358121.
Bij geen gehoor, spreek een berichtje in en je wordt teruggebeld.
Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 10.00 – 20.00 uur.
Op zondag géén pupinfo

klik hier voor het e-mailadres

Alleen informatie over puppy’s of algemene informatie over teckels.
Alle overige e-mailadressen vindt u bij NTC INFO

Dag van de Hond, 26 mei 2019