Geachte lezer,

De Nederlandse Teckel Club heeft al jaren een hernia hulpverleningslijn in de persoon van Mw. M. Velleman. Zij informeert teckeleigenaren van wie een hond getroffen is door hernia/rugklachten en staat ze, desgewenst, met raad en daad bij.

Om hernia bij teckels in Nederland meer en beter in kaart te brengen is vanuit de commissie fokbeleid, in samenwerking met mevrouw Velleman, dr. B. Meij en dr. N. Bergknut van de faculteit voor Diergeneeskunde en drs. K. Esman een vernieuwd hernia inventarisatieformulier opgesteld.

Wij verzoeken u uw medewerking te verlenen en uw ervaringen met ons te delen en daarom nodigen wij u van harte uit om het online hernia inventarisatieformulier volledig in te vullen en te versturen. U vindt het formulier in het menu aan de linkerzijde.

Wij nemen aan dat u als teckelliefhebber ook bewust bent van het belang dat de gezondheid van ons ras betreft.

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw medewerking!

Nederlandse Teckel Club

Partner Nederlandse Teckelclub

Algemene teckelinformatie:

Mia Swanenberg
tel: +31 6-30358121.
Bij geen gehoor, spreek een berichtje in en je wordt teruggebeld.
Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 10.00 – 20.00 uur.
Op zondag géén pupinfo

klik hier voor het e-mailadres

Alleen informatie over puppy’s of algemene informatie over teckels.
Alle overige e-mailadressen vindt u bij NTC INFO

Dag van de Hond, 26 mei 2019