FOKKERSOVERLEG 8 MAART 2023

Op woensdagavond 8 maart wordt er een fokkersoverleg georganiseerd met het oog op de algemene ledenvergadering van 13 mei a.s. Op de ALV zullen namelijk aanpassingen van het reglement NTC-Fokker en het VFR op de agenda staan.
Het sanctiereglement wordt niet geagendeerd op de ALV maar zal op sommige punten ook worden aangepast.

Wij willen graag met u van gedachten wisselen over de voorgenomen aanpassingen in de drie reglementen.

Locatie: Sportcentrum De Camp in Woudenberg

Aanvang: 20.00 uur

Als altijd geldt: houd de website in de gaten voor de meest actuele informatie!
Er bestaat altijd een kans dat een voorgenomen overleg niet door kan gaan. Check daarom de website voor uw vertrek.

Graag tot 8 maart!

Commissie Fokbeleid

Partner Nederlandse Teckelclub

Algemene teckelinformatie:

Mia Swanenberg
tel: +31 (168) 452451
Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 10.00 – 20.00 uur.
Op zondag géén pupinfo

klik hier voor het e-mailadres

Alleen informatie over puppy’s of algemene informatie over teckels.
Alle overige e-mailadressen vindt u bij NTC INFO

Dag van de Hond, 26 mei 2019