image
image
image
image

Verklaring bestuur

Net als iedereen, is het bestuur van de Nederlandse Teckel Club geschokt door de noodzaak tot inbeslagname van een groot aantal honden bij teckelfokkers in Woerden. Wij hebben begrip voor de verschillende emoties naar aanleiding van de berichtgeving en de beelden die zijn getoond.

In januari heeft het bestuur, na verschillende klachten van pupeigenaren, besloten om deze fokkers te schorsen als NTC-Fokker.  In het televisieprogramma ‘Opgelicht’ werd half mei duidelijk dat er structureel meer aan de hand was en zijn beide teckelfokkers uit het lidmaatschap ontzet.

Het is ontzettend verdrietig om te ervaren dat de volle omvang van de problematiek  groter is dan gedacht. Wij zijn dan ook blij dat de daartoe bevoegde instanties* hebben ingegrepen en nader onderzoek doen.
* Hierbij verwijzen wij naar het voorwoord en de tekst vanaf pagina 34 in de Dashond van mei/juni 2018

Als Nederlandse Teckel Club hebben wij onze hulp aangeboden bij mogelijke opvang/verzorging van moederhonden met pups en mogelijke herplaatsing van honden.

Home

Cover De Dashond mei - juni 2018 

Timer

Coverfoto: ‘Goethe’, ingestuurd door Thirza Feusi die hiermee de coverfotowedstrijd 2018 heeft gewonnen!

FORMAT VERENIGINGSFOKREGLEMENT.
Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast. Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel 3.5 van het VFR vindt u reeds aangepast op de pagina van het VerenigingsFokReglement.

TECKELWINKELTJE: de website is vernieuwd en weer online. Neem een kijkje op www.teckelwinkeltje.nl

NTC SANCTIEBELEID
Sanctiebeleid voor alle leden van de NTC en de NTC-Fokkers, .... meer

WIJZIGING JACHTREGLEMENT. 
De Commissie Jacht heeft besloten, op advies van het FTC meer....

NTC FOKKERS
Sinds 1 oktober 2011 kent de Nederlandse Teckelclub NTC Fokkers.
U vindt een overzicht van deze fokkers hier.

Het bestuur en/of de vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen met pups die gefokt zijn door haar leden of voor problemen tussen fokker en koper. 

De verantwoordelijkheid voor een nest ligt altijd bij de fokker. De koop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper. 
Ook ten aanzien van fokkers die zich NTC-fokkers mogen noemen, heeft de vereniging geen andere dan een controlerende (gezondheidseisen en exterieureisen), verwijzende (naar NTC-fokkers ) en een voorlichtende (erfelijke gebreken, advies gebruik koopcontract) taak.

Bij een geschil tussen een pupkoper en een NTC-fokker kan om bemiddeling door het bestuur worden verzocht, maar nimmer zal het bestuur/de vereniging als partij in het geschil kunnen worden betrokken.