Home

  Cover De Dashond september-oktober 2017

Coverfoto: De Dashond korthaar teef Kamp. Abedar’s Au Pair Anna NJK’15, JW’15, CW’16, CW’17 van H.C. Nijhuis en H.K.T. ten Kate werd Best In Show op de NTC Kampioenschapsclubmatch 2017.

Het bestuur van de Nederlandse Teckel Club distantieert zich volledig van de handelswijze door mevrouw Desiree Peters en haar kennel Of Desired House. Daarnaast willen wij met nadruk beklemtonen dat zij geen lid is van de Nederlandse Teckel Club.

NTC SANCTIEBELEID
Sanctiebeleid voor alle leden van de NTC en de NTC-Fokkers,
.... meer

WIJZIGING JACHTREGLEMENT. 
De Commissie Jacht heeft besloten, op advies van het FTC meer....

NTC FOKKERS
Sinds 1 oktober 2011 kent de Nederlandse Teckelclub NTC Fokkers.
U vindt een overzicht van deze fokkers hier.

Het bestuur en/of de vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen met pups die gefokt zijn door haar leden of voor problemen tussen fokker en koper.

De verantwoordelijkheid voor een nest ligt altijd bij de fokker. De koop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper.
Ook ten aanzien van fokkers die zich NTC-fokkers mogen noemen, heeft de vereniging geen andere dan een controlerende (gezondheidseisen en exterieureisen), verwijzende (naar NTC-fokkers ) en een voorlichtende (erfelijke gebreken, advies gebruik koopcontract) taak.

Bij een geschil tussen een pupkoper en een NTC-fokker kan om bemiddeling door het bestuur worden verzocht, maar nimmer zal het bestuur/de vereniging als partij in het geschil kunnen worden betrokken.