Home

Cover De Dashond maart-april 2018

Coverfoto: de kaninchen dashond ruwhaar teef Jillz Uut de Slikhoek  BJWNL’17, NJK’17, JW & W’17 van Coby Satter-Mol en  Maria Satter is NTC Showhond van het Jaar 2017 geworden.

KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH 2018

Voor alle teckelfanaten is het Olympic Sport- en Evenementencentrum in Wijchen op donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag) dé plek om een mooie dag door te brengen, meer .....

CHAMPION of CHAMPION

Aansluitend aan de Kampioenschapsclubmatch wordt in 2018 een start gemaakt met een nieuw onderdeel, de Champions of Champions. Meer .....

FORMAT VERENIGINGSFOKREGLEMENT.
Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast. Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel 3.5 van het VFR vindt u reeds aangepast op de pagina van het VerenigingsFokReglement.

TECKELWINKELTJE: de website is vernieuwd en weer online. Neem een kijkje op www.teckelwinkeltje.nl

NTC SANCTIEBELEID
Sanctiebeleid voor alle leden van de NTC en de NTC-Fokkers, .... meer

WIJZIGING JACHTREGLEMENT. 
De Commissie Jacht heeft besloten, op advies van het FTC meer....

NTC FOKKERS
Sinds 1 oktober 2011 kent de Nederlandse Teckelclub NTC Fokkers.
U vindt een overzicht van deze fokkers hier.

Het bestuur en/of de vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen met pups die gefokt zijn door haar leden of voor problemen tussen fokker en koper.

De verantwoordelijkheid voor een nest ligt altijd bij de fokker. De koop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper.
Ook ten aanzien van fokkers die zich NTC-fokkers mogen noemen, heeft de vereniging geen andere dan een controlerende (gezondheidseisen en exterieureisen), verwijzende (naar NTC-fokkers ) en een voorlichtende (erfelijke gebreken, advies gebruik koopcontract) taak.

Bij een geschil tussen een pupkoper en een NTC-fokker kan om bemiddeling door het bestuur worden verzocht, maar nimmer zal het bestuur/de vereniging als partij in het geschil kunnen worden betrokken.