Home

  Cover De Dashond mei-juni 2017

Coverfoto: 'Puzzle' van Nicole Meuleman

HERPLAATSERS
Dwerg ruwhaar reutje van 5 jaar oud zoekt een warm mandje......meer

Viev, een 4 jarig standaard ruwhaar teefje, zoekt een nieuw huisje......meer

WUT CHAMPIONAT 2017
De Schweißprüfung ohne Richterbegleitung 2017 – SchwPoR van de WUT vindt dit jaar plaats op 19 en 20 augustus 2017 te Colognole - Pontassieve – Florance – Italië. Voorjagers die in aanmerking denken/willen (te) komen voor deelname kunnen zich tot 1 juni melden bij het jachtsecretariaat NTC jachtsecretaris@teckelclub.nl

WIJZIGING JACHTREGLEMENT. 
De Commissie Jacht heeft besloten, op advies van het FTC meer....

NTC FOKKERS
Sinds 1 oktober 2011 kent de Nederlandse Teckelclub NTC Fokkers.
U vindt een overzicht van deze fokkers hier.

Het bestuur en/of de vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen met pups die gefokt zijn door haar leden of voor problemen tussen fokker en koper.

De verantwoordelijkheid voor een nest ligt altijd bij de fokker. De koop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper.
Ook ten aanzien van fokkers die zich NTC-fokkers mogen noemen, heeft de vereniging geen andere dan een controlerende (gezondheidseisen en exterieureisen), verwijzende (naar NTC-fokkers ) en een voorlichtende (erfelijke gebreken, advies gebruik koopcontract) taak.

Bij een geschil tussen een pupkoper en een NTC-fokker kan om bemiddeling door het bestuur worden verzocht, maar nimmer zal het bestuur/de vereniging als partij in het geschil kunnen worden betrokken.