Home

Cover De Dashond december 2016

Coverfoto: Het kaninchen ruwhaar teefje Energy Elegance Unique Cayenne in Best In Show geworden op de regioclubmatch in 2016. Haar eigenaresse Monique Kok maakte speciaal voor deze Dashond een foto in kerstsfeer. Waarvoor hartelijk dank!

PUPPY & JONGEHONDENDAG 2017

Zondag 12 maart 2017 is weer dé dag voor alle teckels van vier tot en met vierentwintig maanden om samen te komen in het Sport & Event Center in Beusichem voor de Puppy en Jongehondendag. Meer ...

FOKKERSOVERLEG OP 17 JANUARI 2017
Voor het aankomend fokkersoverleg hebben we dr. Esther Hagen-Plantinga gevraagd om een lezing te houden over voeding. In het 2e deel van deze avond worden de aanpassingen van het VFR besproken als vervolg op het vorig fokkersoverleg. Meer

AGENDA EN KALENDER 2017
Nu te koop in het Teckelwinkeltje. Voor bestellingen klik hier.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 april 2016
Klik hier voor de notulen(PDF-format) van de laatst gehouden  A.L.V.

TECKELWINKELTJE 

Verkrijgbaar in het Teckelwinkeltje, een USB stick in de vorm van een teckel.
De USB teckelstick heeft een opslagcapaciteit van 8 GB en kost € 7,50. Voor bestellingen, klik hier.

WIJZIGING JACHTREGLEMENT. 
De Commissie Jacht heeft besloten, op advies van het FTC meer....

NTC FOKKERS
Sinds 1 oktober 2011 kent de Nederlandse Teckelclub NTC Fokkers.
U vindt een overzicht van deze fokkers hier.

Het bestuur en/of de vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen met pups die gefokt zijn door haar leden of voor problemen tussen fokker en koper.

De verantwoordelijkheid voor een nest ligt altijd bij de fokker. De koop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper.
Ook ten aanzien van fokkers die zich NTC-fokkers mogen noemen, heeft de vereniging geen andere dan een controlerende (gezondheidseisen en exterieureisen), verwijzende (naar NTC-fokkers ) en een voorlichtende (erfelijke gebreken, advies gebruik koopcontract) taak.

Bij een geschil tussen een pupkoper en een NTC-fokker kan om bemiddeling door het bestuur worden verzocht, maar nimmer zal het bestuur/de vereniging als partij in het geschil kunnen worden betrokken.